We zien dat de afgelopen week trainers en coaches vol enthousiasme zijn begonnen om op creatieve wijze buiten hun lessen aan te bieden aan de selectie turners, naast het online aanbod. We beseffen dat er een wereld van verschil zit tussen een binnen- en een buitenles. Maar binnen de huidige maatregelen gaan we er samen alles aan doen om juist dit buiten sporten zo inspirerend, goed en veilig mogelijk aan te bieden!

We starten weer!

 • Vanaf maandag 11 mei starten alle kinderen en jongeren.
 • De volwassenen mogen vanaf 11 mei starten, inmiddels heeft de gemeente ons akkoord gegeven en starten vanaf 12 mei de lessen voor alle groepen. Raadpleeg je docent voor de exacte invulling van de les en juiste tijdstippen.

Om van een binnenlocatie een buitensportlocatie te maken is niet eenvoudig. Overleggen met gemeente, protocollen maken, buiten rooster opstellen, veiligheid, 1,5 meter afstand, enzovoort, enzovoort. In de afgelopen weken heeft een aantal mensen, Anton Stoter, Stephanie Hofman, Margreet Zuidam, René Kleiweg en Renske Luijendijk, in samenwerking met het bestuur veel werk verzet! Daar zijn we hen heel dankbaar voor. Maar we weten dat we er ook nog niet zijn.

We zijn bezig om 3 locaties in te richten als sportlocaties:

 1. de voor- en achter-parkeerplaatsen naast TOOS Plaza, Staringlaan 18.
  Om het betreden van de parkeerplaatsen bij TOOS Plaza zo veilig mogelijk te laten gebeuren zijn we in overleg met de gemeente over dranghekken en borden om aan andere verkeersdeelnemers te laten weten dat er bij TOOS iets gaande is en dat ze daar hun snelheid op kunnen aanpassen.
 2. de landijsbaan aan de Willem de Rijkelaan 190.
 3. het speeleiland Junglebos in Park Triangel.

Lestijden en lesrooster

Om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren, zullen de lestijden mogelijk iets verschillen, omdat er iedere keer een kwartier moet zitten tussen de lessen. Zo kan de ene groep vertrekken voordat de andere groep arriveert en kunnen alle gebruikte materialen tussentijds gedesinfecteerd worden.

Voor de ouder- & kindgym zijn we in overleg met de gemeente waar we deze lessen het beste kunnen houden. Wij hebben daar wel ideeën over, maar de gemeente moet daar toestemming voor geven.

Check het corona-lesrooster hier>>

Corona-verantwoordelijke per les een andere ouder

Om alles in goede banen te leiden hebben we extra mensen nodig die corona verantwoordelijke willen zijn.
Zij of hij:
* begeleidt fietsers, voetgangers en leden die worden afgezet met de auto naar de wachtplaats aan de overkant van TOOS Plaza;
* controleert of men zich houdt aan de gedragsregels, met name 1,5 meter afstand;
* checkt of zo min mogelijk materialen gedeeld worden;
* zorgt dat ouders – verzorgers – begeleiders niet blijven kijken;
* let op desinfectie van de handen voor en na de training;
* desinfecteert samen met de trainers en begeleiders de materialen tussentijds en na afloop.

Bij de meeste lessen aan TOOS Plaza zullen er stoelen met 1,5 meter ertussen staan, zodat leden hun spullen op een eigen stoel kwijt kunnen. Deze moeten tussendoor en na afloop schoongemaakt worden.
Desinfecteermateriaal zal op een tafel in de kantine klaar staan. Materialen mogen met gewoon schoonmaakmiddel gereinigd worden.
Om de zichtbaarheid van de corona-verantwoordelijke te verhogen vragen we je om een veiligheidshesje te dragen. Neem deze zelf mee, zodat alleen jij hem hoeft te gebruiken. Mocht je geen hesje hebben of vergeten zijn, dan liggen er in TOOS Plaza extra veiligheidshesjes. Houd deze na gebruik gescheiden van de andere hesjes!

Geen verplichting

Trainers, begeleiders, vrijwilligers en leden van boven 70 jaar en uit risicogroepen zijn niet verplicht om les te geven of te komen trainen! Maak je bezwaar kenbaar bij je docent of bij de coördinator van het bestuur:
Dans – Irine Kleiweg – irine_irine@live.nl
Gym – turnen Willem – Jan Kerkhoven –  willemjan.henny@hetnet.nl / 0610785526
Twirl – Ellen van Harten – ellenvanharten@kpnmail.nl – 0683943800

TOOS protocol

Wat mag wel en wat niet? We hebben dit kort samengevat in een protocol die ook op alle locaties komt te hangen.
Belangrijk is:

 • Kom niet sporten als je grieperig of verkouden bent of een van je gezinsleden deze klachten heeft.
 • Doe thuis je sportkleding aan, goede schoenen en neem een bidon gevuld met water mee. Denk ook aan zonnebrandcrème.
 • Ga thuis naar de wc en/of was je handen voordat je naar de sportlocatie gaat.
 • Kom zoveel als mogelijk lopend of op de fiets. De parkeerplaatsen zijn afgesloten, dus de auto kan niet geparkeerd worden.
  U kunt uw kind alleen afzetten OP DE PARKEERPLAATS NIET OP DE WEG en daarna vragen we u om direct weer te vertrekken.
  De fietsen worden aan de overkant van de weg geparkeerd.
  > Sport je achter TOOS Plaza dan zet je je fiets bij de hoge bomen.
  > Sport je aan de voorkant van TOOS Plaza parkeer je fiets dan bij de kleine bedrijven aan de overkant.
 • Blijf aan de overkant wachten totdat je in kleine groepjes wordt opgehaald. Neem daarbij te allen tijde 1,5 meter in acht.
 • Desinfecteer je handen op de aangewezen plek.
 • Luister goed naar aanwijzingen van de trainers, coaches en corona-coördinator.
 • TOOS Plaza mag je niet betreden, dus douche thuis. Als het echt niet anders kan mag je naar de wc. Volg dan de aangegeven route.
 • Na de training desinfecteer je opnieuw je handen.
 • Wacht tot de trainer, coach of corona-coördinator aangeeft dat je mag vertrekken.
 • Ga daarna direct naar huis.

Download hier: TOOS sportprotocol algemeen

Ondanks alle maatregelen en regels hopen we er met elkaar veel plezier en leuke trainingen te hebben!