Beste leden,

We naderen het einde van het seizoen, daarom nog een paar mededelingen.

Nieuw lesrooster

Op de onderstaande link staat het totale lesrooster van TOOS voor het nieuwe seizoen 2019/2020. Dit lesrooster kan op kleine onderdelen nog wel eens wijzigen. Er zijn op dit moment nog een paar vacatures, we gaan er echter vanuit dat deze voor de start van het nieuwe seizoen zijn ingevuld.
Kijk voor de actuele stand van zaken op onze website www.tooswaddinxveen.nl.

Downloadversie: Lesrooster vernieuwd 2019 – 2020

Laatste lessen en seizoensafsluiting

De laatste les van dit seizoen is in de week van maandag 8 t/m zaterdag 13 juli 2019.

Op zaterdag 13 juli sluiten we het seizoen feestelijk af met de instuif “TOOS Sluit Af” tussen 12.30 – 16.30 uur voor de kids van groep 1 t/m 8 in de Sportzaal en Turnzaal.
Zie voor meer info de aparte brief of kijk in de nieuwsbrief op onze website of op Facebook.

Start na zomervakantie

Alle kinderlessen (ouder- & kindgym, basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en alle volwassenen lessen starten in de week van maandag 2 september 2019.

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en zien iedereen graag weer terug in het nieuwe seizoen
in TOOS Plaza!

 

Met vriendelijke groeten,

Irine Kleiweg                            Willem Jan Kerkhoven                 Ellen van Harten
Coördinator Dans                   Coördinator Gym & Turnen        Coördinator Twirlen
06 – 29835813                          0182 – 613839                                06 – 83943800
irine_irine@live.nl                  willemjan.henny@hetnet.nl        ellenvanharten@kpnmail.nl