Welkom op de algemene ledenvergadering op maandag 6 juli a.s. om 20.00 uur!