Naar aanleiding van de persconferentie van zondag 15 maart is de termijn waarop TOOS gesloten blijft, verlengd tot minimaal 6 april. Dit geldt voor alle wedstrijden, trainingen, vergaderingen en opleidingen.

Gevolgen

Op dit moment is het niet mogelijk om de verregaande consequenties van dit besluit te overzien. We zullen dit de komende tijd, samen met de KNGU, zo goed als mogelijk in kaart brengen.
We begrijpen dat dit besluit veel impact heeft op voorbereidingen van veel sporters en taken van vrijwilligers. Maar de volksgezondheid staat nu op nummer 1!

De docenten in loondienst worden gewoon doorbetaald en voor hen zijn de eerste stappen gezet naar het aanvragen van een deeltijd-WW. Wel roepen we de docenten op om alternatieve werkzaamheden (bijv. voorbereiding nieuw seizoen, administratie etc.) te blijven doen. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Zij zullen dus niet doorbetaald worden.

Als TOOS blijven we nog kosten maken en we willen deze kosten zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Denk aan het doorbetalen van loon en afdragen van contributie aan de KNGU. Om die reden zullen we vooralsnog de contributie gewoon innen. Als deze crisis ook nog na april aanhoudt, dan zullen we ons opnieuw beraden.

Eerder bericht d.d. 12 maart

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte van 12 maart, hebben wij besloten conform de richtlijnen van het RIVM en de KNGU om per direct alle trainingen, wedstrijden en andere activiteiten te annuleren.