Beste sporter, ouder of verzorger,

Per 1 juli gaan we weer met een groot aantal groepen binnen sporten. Om dit mogelijk te maken en te houden is een aantal zaken van cruciaal belang:

 • Blijf thuis bij klachten
 • Houd onderling afstand buiten de training
 • Volg consequent de hygiënemaatregelen

Gezondheidscheck

 • Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Sporters uit risicogroepen (zoals 70 jaar en ouder) dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in groepen kunnen begeven. Raadpleeg je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts.

De praktijk

 • Ga thuis naar de wc.
 • Neem je eigen bidon mee, kom in sportkleding; laat zoveel mogelijk (waardevolle) spullen thuis.
 • Kom je voor de danszaal parkeer je fiets op de normale plaats links naast TOOS Plaza;
  Kom je voor de turn -of sportzaal parkeer je fiets op de achter parkeerplaats bij TOOS. Daar is ook de mogelijkheid om je kind af te zetten. Parkeer je auto aan de overkant!
 • Wacht buiten met ‘social distancing’ passend bij je leeftijd op de parkeerplaats voor TOOS Plaza.
 • Kom maximaal 10 minuten voor tijd.
 • Er zijn twee ingangen, de rechter(hoofd)ingang leidt naar de sportzaal, de linkerdeur naar de turn en -danszaal; ga staan bij de deur die hoort bij je leslokaal.
 • De kleedkamers blijven gesloten voor het neerleggen van eigendommen.
 • Kom je door de linker deur binnen, ga je voor de danszaal via de dameskleedkamer naar de eerste deur van de danszaal. Neem je eigendommen mee de danszaal in; na afloop van de training verlaat je de danszaal via de deur in de toestelberging.

  >>>> Instructiefilmpje – route voor sporten in danszaal

 • Kom je door de linker deur binnen, dan ga je voor de turnzaal via de kleedkamers van de heren naar de turnzaal; je neemt je eigendommen mee naar de turnzaal; Na afloop van de training verlaat je de turnzaal via de nooduitgang.

  >>>> Instructiefilmpje – route voor sporten in de turnhal

 • Kom je door de rechter deur binnen voor de sportzaal, dan ga je via de kantine naar de sportzaal; je neemt je eigendommen mee naar de sportzaal; Na afloop van de training verlaat je de sportzaal via de nooduitgang.

  >>>> Instructiefilmpje – route voor sporten in sportzaal

 • Tijdens het sporten geldt de onderlinge afstandsbeperking niet!
 • Na het sporten dien je via de aangeven route (dus een andere route als waardoor je naar binnen bent gekomen!) direct de accommodatie te verlaten en je weer aan “social distancing” te houden.
 • Ouders / verzorgers wachten buiten op hun kind(eren). De accommodatie is gesloten voor publiek.

Afstand houden

 • Er hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden tot kinderen tot en met 12 jaar.
 • Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport; onderling hoeven zij geen afstand te houden.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk is. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Corona verantwoordelijke voor de basisschoolleeftijd

Hij of zij:

 • houdt in de gaten of iedereen zich buiten houdt aan de afstand die past bij hun leeftijd.
 • zorgt ervoor dat ouders / verzorgers direct weer vertrekken.
 • opent de deuren van TOOS, zodat sporters niet aan de deurknoppen komen.
 • wijst bij aanvang en na de training op handen desinfecteren.
 • helpt zo nodig bij het reinigen van materialen / toiletten.

Hygiënische maatregelen

Voor en na de training dienen zowel de sporters, trainers stagiaires en helpers hun handen te wassen of te desinfecteren.

Toiletgebruik

Vanuit de danszaal wordt het toilet in de dameskleedkamer gebruikt; Vanuit de turnzaal wordt het toilet in de gang gebruikt. Loop hiervoor dezelfde route, dus door de herenkleedkamer; Vanuit de sportzaal worden de aangrenzende toiletten gebruikt.

Lesrooster

Het standaard rooster wordt aangehouden. De les duurt 10 minuten korter om materialen te reinigen en leswissel mogelijk te maken.

Contactpersonen

Peter Bitter – aanschaf materialen (0624368646)
Willem-Jan Kerkhoven – turnen / gym (0610785526)
Irine Kleiweg – dans (0629835813)
Ellen van Harten – contactpersoon twirl / gemeente (0683943800)