31 maart 2014  |  Verenigingsinfo

Win win weken bij Fixet

Tot en met zaterdag 3 mei krijgt iedereen die een besteding van € 20,– doet bij de Fixet aan de Jan Dorrekenskade Oost 71 in Waddinxveen een coupon van € 1,– klustegoed.

In de winkel van de Fixet staat een spaarpot waarin dit klustegoed gedeponeerd kan worden. Er kan gekozen worden uit diverse spaarpotten van verschillende waddinxveense verenigingen. Er is natuurlijk ook één spaarpot van Dans- en Turnvereniging TOOS.

Wanneer onze leden hun klusspullen bij de Fixet kopen dan vaart TOOS er ook wel bij. Bij grotere klussen loopt het bedrag soms aardig op en het mooie is dat een deel van dat bedrag geschonken kan worden aan TOOS.
Bij een besteding van € 100,– gaat er al € 5,– naar TOOS.

TOOS kan de gespaarde coupons inzetten in de winkel om zelf klusspullen te kopen, wij gaan dit gebruiken om onze kantine op te knappen. Recent hebben we de 1e fase gehad, maar we zijn nog lang niet klaar.

Dus ons advies: ga gerust langs voor klusspullen bij de Fixet !!!

Voor meer informatie:

Willem Jan Kerkhoven, tel 0182 – 613839