08 juli 2013  |  Verenigingsinfo

Afsluiting TOOS sportseizoen

Uw zoon / dochter heeft de leeftijd bereikt om door te schuiven naar een volgend lesuur of doordat het lesrooster is gewijzigd naar een ander lesuur.
Het kan zijn dat u voor het lidmaatschap heeft opgezegd maar toch geven we u nog deze brief met het nieuwe lesrooster mee. Misschien zit er wat anders leuks voor u bij.

Met ingang van het nieuwe seizoen wordt uw zoon / dochter verwacht op het volgende lesuur:

Dag    :

Tijd    :

Zaal    :

Deze les wordt gegeven door :

Wanneer de leswisseling problemen oplevert, kunt u in overleg met de leiding een goede oplossing vinden.

Op de achterkant van deze brief staat het totale lesrooster van TOOS voor het nieuwe seizoen 2013/2014. Dit lesrooster kan op kleine onderdelen nog wel eens wijzigen.
Kijkt u voor de actuele stand van zaken eens op onze web-site www.tooswaddinxveen.nl.

De laatste les van dit seizoen is in de week van maandag 8 t/m zaterdag 13 juli 2013.

Op zaterdag 13 juli is er nog een leuke instuif in TOOS Plaza voor alle kinderleden, kijk eens op onze site voor het volledige programma. Het begint om 12.00 uur en duurt tot 18.00 uur.

Alle kinderlessen (ouder & kindgym, basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en alle volwassenen lessen starten in de week van maandag 9 september 2013.

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en zien u graag weer terug in het nieuwe seizoen.

Met vriendelijke groeten,

Namens de leiding

Willem Jan Kerkhoven
TC-secretaris GYM
0182 – 613839
willemjan.henny@hetnet.nl