04 september 2016  |  Verenigingsinfo

VAKANTIES BIJ TOOS

Regelmatig krijgen wij vragen wanneer TOOS met vakantie is.
TOOS hanteert in principe de vakanties van de Waddinxveense openbare basisscholen.
Deze vakanties worden vastgesteld door de gemeente Waddinxveen en kunnen wel eens afwijken van de vakanties van de overige basisscholen of middelbare scholen in Waddinxveen en omgeving.

Voor de volledigheid geven we hierbij het vakantierooster aan voor het komende seizoen.
De vakanties staan ook altijd vermeld in de activiteitenkalender in de E-varia en op onze
web-site www.tooswaddinxveen.nl

Herfstvakantie  Maandag 17 oktober t/m zaterdag 22 oktober 2016
Sinterklaas   Maandag 5 december 2016
Kerstvakantie   Maandag 26 december 2016 t/m zaterdag 7 januari 2017
Voorjaarsvakantie  Maandag 27 februari t/m zaterdag 4 maart 2017
Pasen:    Vrijdag 14 april t/m maandag 17 april 2017
Meivakantie   Maandag 24 april  t/m zaterdag 6 mei 2017
Hemelvaart   Donderdag 25 mei t/m zaterdag 27 mei 2017
Pinksteren   Maandag 5 juni 2017
Zomervakantie  Maandag 3 juli t/m zaterdag 19 augustus 2017

Voor de zaterdaglessen geldt: de eerste zaterdag van de vakanties wordt er nog les gegeven en de tweede zaterdag van de vakantie niet.