03 oktober 2013  |  Turn Team Dames

TOOS ZOEKT NIEUW TALENT TURNEN

Voor wie wil leren turnen is er op zaterdag 12 oktober a.s. een selectietest voor meisjes geboren in 2005, 2006 en 2007. Deze test wordt gehouden in de Turnzaal van TOOS Plaza aan de Staringlaan 18 te Waddinxveen. De test begint om 08.30 uur en is afgelopen om 10.30 uur. Tijdens de test wordt er vooral gekeken naar kracht, lenigheid en coördinatie.

Wat gaan we allemaal doen tijdens de turnlessen?
Natuurlijk oefenen we op alle toestellen zoals de brug met ongelijke liggers, de balk, de vrije oefeningvloer, lange mat en het springen met de springplank. Verder springen we vaak met de trampoline en tumblingbaan en doen we oefeningen om lenig en sterk te worden.
Eerst moeten vooral veel oefeningen worden aangeleerd en dan komt later het meedoen met regionale en landelijke turnwedstrijden in individueel en teamverband.

TOOS heeft naast het recreatief turnen (lees de normale gym) ook een selectiegroep turnen o.l.v. Danielle Nelk en Sylvia Sassen. Dit turnteam richt zich met regionaal en landelijk turnen op de 2e en 3e  divisie. De meisjes in dit turnteam trainen tot maximaal 9 uur per week.

Op de test is iedereen welkom die interesse heeft in turnen. Heb je al vaker geturnd of heb je nog nooit geturnd maar wil je het graag leren meldt je gerust aan bij TOOS.

Als je na de selectietest uitgekozen wordt dan ga je trainen op dinsdagavond en/of zaterdagochtend.  In overleg met de ouders worden het aantal trainingen langzaam opgevoerd (afhankelijk van de leeftijd en het niveau van de turnster).

Voor meer informatie en aanmelden, Danielle Nelk (hoofdtrainster 2e en 3e divisie)
tel: 06-23121974 of djhnelk@gmail.com.

Voor algemene informatie over TOOS, www.tooswaddinxveen.nl of 0182 – 613839 / 640277.