01 maart 2014  |  Verenigingsinfo

Penningmeester voor stichting eXacto gezocht

TOOS bestaat uit de vereniging TOOS maar ook uit de stichting eXacto.

De vereniging TOOS zorgt dat er voldoende leuke diverse lessen zijn met goede docenten, organiseert diverse wedstrijden, demonstraties en evenementen en zorgt voor alle algemene zaken rondom de vereniging.
Het bestuur van TOOS bestaat uit een voorzitter (vacant), secretaris, penningmeester, lid Gym, lid Dans, lid ledenadministratie en lid Facilitaire zaken.

De stichting eXacto (wat staat voor ‘eXploitatie accommodatie TOOS’) exploiteert de sportaccommodatie TOOS Plaza en zorgt dat er in het gebouw, in de Turnzaal, Sportzaal en Danszaal goede lessen gegeven kunnen worden. Hierbij hoort ook het onderhouden en aankopen van materiaal voor de diverse zalen. Ze zorgt voor het onderhoud en beheer van TOOS Plaza maar ook voor het ter beschikkingstellen aan derden (zoals andere Waddinxveens sportverenigingen) van de sportaccommodatie.

Het bestuur van eXacto bestaat uit een voorzitter (vacant), penningmeester, secretaris, zaalmanager en een algemeen lid.

Tijdens de jaarvergadering van 15 mei 2014 zal de huidige penningmeester zijn bestuursfunctie na 14 jaar neerleggen. eXacto is dus op zoek naar een nieuwe penningmeester (m/v).

De functie van penningmeester bevat globaal de volgende taken:
• Een enthousiaste bijdrage leveren aan het doen en laten van de stichting, met daarbij de verantwoordelijkheid over de financiën van de stichting.
• Zorgen voor alle betalingen en ontvangsten.
• Contact hebben met derden en het opstellen van overeenkomsten (soms jaarlijkse, soms voor langere periode) voor het ter beschikkingstellen van één of meerdere delen van de accommodatie aan derden.
• Bijhouden van de boekhouding en bewaken van de inkomsten en uitgaven.
• Maken jaarstukken (verlies- & winst rekening / balans / begroting volgend boekjaar).
• Per kwartaal BTW aangifte doen.
• Bijwonen bestuursvergaderingen (max. 4 per jaar) en daarin als bestuurslid het doen en laten van de stichting beïnvloeden.
• Als penningmeester zorgen voor een gezonde financiële toestand van de stichting.

Vanzelfsprekend zal de huidige penningmeester zorg dragen voor een gedegen inwerk- en overdrachtsperiode.

Wanneer u interesse heeft of meer informatie wilt kunt u contact opnemen met: 

Alexander Poot  – penningmeester – 06 – 13520857 – alexanderpoot@casema.nl
Margreet Zuidam – secretaresse – 0182 – 611953 – margreet.galavazi@gmail.com
Sietse Siersema – Zaalmanager – 06 – 44640892 – sjoster@yahoo.com
Suzan Bik – lid – 0182 – 611702 –  suzanbik@gmail.com