08 januari 2015  |  Verenigingsinfo

Obligaties TOOS

De Dans- en Turnvereniging TOOS heeft alweer tien jaar geleden een nieuwe hal en een kantine naast de oude gymzaal aan de Staringlaan 18 gebouwd. Voor de inrichting, zoals turntoestellen, gymnastiekattributen, vaste spiegelwand voor de dansers, muziekinstallatie, de volledige binnenafwerking en inrichting van de kantine is via een obligatielening ruim € 7.500 bijeengebracht. Deze lening is per 31-12-2014 aan het einde van zijn looptijd gekomen.

Nu de lening aan het einde van de looptijd is gekomen hebben de obligatiehouders de volgende keuzes:

1. Het bedrag van de lening te schenken aan TOOS waarmee we wederom kunnen investeren in diverse toestellen of installaties;

2. De lening te verlengen met wederom 10 jaar, waarmee TOOS wederom kan investeren in diverse toestellen of installaties;

3. De lening te beëindigen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Auke Siersema (ajsiersema@hotmail.com)

U heeft tot 28 februari 2015 de tijd om uw keuze kenbaar te maken.
Als u geen keuze aan ons doorgeeft dan gaan wij ervan uit dat u voor de optie één kiest en het geld schenkt aan TOOS.
 
Het bestuur van TOOS bedankt de obligatiehouders voor ieders bijdrage in deze lening.