21 september 2015  |  Dans

Nog plaatsen vrij bij lessen bewegen voor Peuters en Kleuters

Onze vereniging heeft voor kinderen vanaf 1 jaar een gevarieerd aanbod.  Zo kunnen de peuters en kleuters kiezen uit Ouder- en Kindgym, Kleuter­gym, Kleuterdans en Jazztiek.
Na de zomervakantie zijn we weer begonnen met nieuwe lessen waarbij nog plaatsen vrij zijn.
In verschillen­de zalen en op verschillende tijden worden er lessen gegeven onder leiding van diverse gediplo­meerde of gekwalificeerde docenten.

OUDER- EN KINDGYM
In ons complex TOOS Plaza aan de Staringlaan 18 wordt les gegeven aan zowel de peuter als de meegekomen ouder of opa en oma. Met ballen, touwen, blokjes en ander klein en groot materiaal wordt er gewerkt met en door de peuter en ouder. De peuters ontdekken spelenderwijs samen met hun ouders vele leuke oefeningen die de basis grondvormen weergeven van de gymnastiek. Liedjes en spelletjes komen natuurlijk ook veel aan bod. Klimmen, klauteren, springen, rollen of spelen met ballen, blokken of pittenzak­ken. De kinderen kunnen al naar de lessen toe als ze zelfstandig kunnen lopen.

Er worden zes Ouder- Kindgymnastieklessen gegeven:
Maandagmorgen van 9.15 – 10.15 uur 1 – 3 jaar Sandra de Klerk
Dinsdagmorgen van 9.00 – 10.00 uur 1 – 3 jaar Willem Jan Kerkhoven
Woensdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur 1 – 3 jaar Emmie de Graaff
Donderdagmorgen van 9.00 – 10.00 uur 1 – 3 jaar Willem Jan Kerkhoven
Vrijdagmorgen van 9.30 – 10.30 uur 1 – 3 jaar Margreet Zuidam
Zaterdagmorgen van 9.00 – 10.00 uur 1 – 3 jaar Willem Jan Kerkhoven

Voor meer informatie over Ouder- en kindgym klik hier

KLEUTERGYM
De kleuterles begint met vrij spelen, van circa 10 minu­ten, met het kleine materiaal dat we de kleuters aanbieden. Vervolgens komt de warming up met gebruik van hoepels, blok­ken, springtouwtjes en dergelij­ke.  Weke­lijks wordt er gebruik gemaakt van de “grote” toestellen zoals ringen, touwen, klimramen etc, die vaak in een circuit worden verwerkt. Ook komen de grondvormen van bewegen zoals: springen, zwaaien, klimmen en klauteren, duikelen, gooien en vangen aan bod. De les wordt beëindigd met een spelletje. Met deze opbouw van de les wordt de kleuter een bewegings­rij­ke ontspan­nende les aangebo­den.

De kleutergymnastiek wordt gegeven voor kinderen van 4 tot 6 jaar op:
Maandag: TOOS Plaza van 16.00 – 17.00 uur start binnenkort.

Voor meer informatie over Kleutergym klik hier

KLEUTERDANS
Een dansles voor kinderen uit groep 1 en 2. Een les met onder andere dansspelletjes, de eerste danspassen, herkenning van verschillende soorten muziek, het ritme en improvisatie. Dit alles in een echte danszaal met spiegelwand en turbogeluidsinstallatie onder leiding van een echte dansjuf.

De Kleuterdans voor kinderen van 4-6 jaar is op:
Vrijdagmiddag in TOOS Plaza van 16.00 – 16.45 uur o.l.v. Judith van Zwet.
Zaterdagmorgen in TOOS Plaza van 11.15 – 12.00 uur o.l.v. Rosanna Braam.

Voor meer informatie over Kleuterdans klik hier

JAZZTIEK
Gymnastiek in combinatie met Jazzdans. Deze lesvorm wordt alleen gegeven aan kleuters, omdat het voor de jonge kinderen nog moeilijk is om een keuze te maken tussen Gymnastiek en Jazzdans. De lessen worden voorbereid vanuit een bepaald thema, zoals; klein-groot, snel-langzaam, spannen-ontspan­nen, recht-rond of samenwerking. Een thema wordt op een gymnastische en dansante manier uitgediept, waardoor de kinderen elke les weer nieuwe bewegingservaringen opdoen.

De Jazztiekles voor kinderen van 4 tot 6 jaar zijn op de volgen­de dagen:
Woensdag: van 16.00 – 17.00 uur voor kinderen van groep 1 + 2 o.l.v. Anouk Knijnenburg
Zaterdag: van 10.00 – 11.00 uur voor kinderen van groep 1 + 2 o.l.v. Anouk Knijnenburg

Voor meer informatie over Jazztiek klik hier

Meer informatie over de lessen, over de prijzen en wanneer men kan beginnen kan men vinden op deze website of bellen met 0182 – 613839 / 640277, of door een keer langs te gaan bij één van de lessen. Alle nieuwe leden mogen in ieder geval 2 keer op proef mee doen.

Klik hier voor het complete lesrooster.

Klik hier voor informatie over het lidmaatschap of contributie.