29 mei 2014  |  Verenigingsinfo

Jaarvergadering TOOS

 Op 15 mei heeft TOOS haar jaarlijkse algehe­le ledenvergadering in TOOS Plaza aan de Staringlaan 18 gehouden.

Tijdens deze vergadering stond het beleid van het afgelopen jaar en voor de komende jaren centraal.
TOOS ziet het aantal kinderen in Waddinxveen afnemen en zal de komende tijd zich ook meer richten op de ouderen die individueel of in teamverband willen sporten. Natuurlijk zullen er ook nog activiteiten plaats vinden om meer jeugdleden bij TOOS te krijgen.

Ook blijft TOOS erop letten dat er voldoende nieuwe leiding wordt opgeleid via de cursussen van de KNGU met interne begeleiding. 

De financiële positie van TOOS en haar stichting eXacto (die het gebouw TOOS Plaza exploiteert) is redelijk tot goed.
De vereniging TOOS heeft het afgelopen jaar wel een wat groter verlies gemaakt, dit komt met name omdat de leidingkosten en de bondscontributie zijn gestegen.
Gelukkig heeft de stichting eXacto een kleine winst gemaakt. Per saldo komt de combinatie TOOS – eXacto net op een klein verlies uit.

De contributie voor het komende seizoen 2014/2015 wordt met een 3%-4,5% verhoogd zodat TOOS en eXacto ook in het nieuwe jaar hun hoofd boven water kunnen houden.

De huidige bestuursleden continueren hun functie maar voor de volgende bestuursposten zijn nog vacatures; voorzitter, lid sponsorcommissie, lid recreatiecommissie en lid promotiecommissie.
Kandidaten kunnen zich altijd bij TOOS melden.

Minder goed gaat het met de vrijwilligerstaken bij TOOS.
TOOS als grote vereniging heeft steeds meer moeite om de leden te motiveren een vrijwilligerstaak te doen. Helaas blijven taken liggen, worden uitgesteld of activiteiten afgeblazen. Op de jaarvergadering werd hier nog uitgebreid over gesproken hoe we de leden iets meer kunnen enthousiasmeren.

Aansluitend aan deze vergadering heeft de jaarvergadering plaat­s gevonden van de Multi Sport Vereniging TOOS waarbij voornamelijk over de beheerstichting eXacto werd gesproken. Tijdens deze vergadering werd afscheid genomen van de Penningmeester Alexander Poot, hij kreg mooie woorden en een grote bos bloemen.

Bijzonder was dat geen enkel lid naar deze jaarvergadering is gekomen, alleen de besturen van TOOS en eXacto. Wij nemen aan dat de leden ons beleid van de afgelopen jaren en voor de toekomst prima  vinden en anders horen wij graag van u. 

De complete jaarstukken zijn bij het bestuur op te vragen.