31 mei 2016  |  Verenigingsinfo

JAARVERGADERING TOOS en eXacto

Op 26 mei heeft TOOS haar jaarlijkse algehele ledenvergadering in TOOS Plaza aan de Staringlaan 18 gehouden.

Op deze vergadering stond het beleid van het afgelopen jaar en voor de komende jaren centraal. Het aantal leden bij TOOS is ietsje afgenomen. TOOS ziet ook het aantal kinderen in Waddinxveen afnemen en zal de komende tijd zich ook meer richten op de ouderen die individueel of in teamverband willen sporten. Natuurlijk zullen er ook nog activiteiten plaats vinden om meer jeugdleden bij TOOS te krijgen. We kunnen vooral nieuwe kleuterleden gebruiken.
Ook blijft TOOS erop letten dat er voldoende nieuwe leiding wordt opgeleid via de cursussen van de KNGU met interne begeleiding, op dit moment zijn er gelukkig veel docenten in opleiding of bijna klaar met de opleiding.

De financiële positie van TOOS en haar stichting eXacto (die het gebouw TOOS Plaza exploiteert) is redelijk. De vereniging TOOS heeft het afgelopen jaar net kiet gedraaid, dit komt met name omdat de leidingkosten en de opleidingskosten flink zijn gestegen. Ook moeten we tegenwoordig alle sporters bij TOOS opgeven aan de KNGU wat een extra hoge uitgave geeft. Tevens heeft de bond besloten de contributie per lid flink te verhogen.
Gelukkig heeft de stichting eXacto ook een kleine winst gemaakt. Per saldo komt de combinatie TOOS – eXacto uit op een kleine winst over 2015, dit geld wordt weer besteed aan materiaal en overige zaken binnen TOOS.

De contributie voor het komende seizoen 2016/2017 wordt met 1,3 tot 3,3% verhoogd zodat TOOS en eXacto ook in het nieuwe jaar hun hoofd boven water kunnen houden.
Hierbij worden de contributies van de 16+ leden iets minder verhoogd als die van de jeugd. Net als afgelopen seizoen wordt het wedstrijdgeld voor de turnselecties voortaan individueel afgerekend.

De huidige bestuursleden continueren hun functie en er is helaas niemand toegetreden tot het bestuur. Voor de volgende bestuursposten zijn nog vacatures; voorzitter, lid recreatiecommissie en lid promotiecommissie. Kandidaten kunnen zich altijd bij TOOS melden.

Minder goed gaat het met de vrijwilligerstaken bij TOOS.  TOOS als grote vereniging heeft steeds meer moeite om de leden te motiveren een vrijwilligerstaak te doen. Helaas blijven taken liggen, worden uitgesteld of activiteiten afgeblazen.

Aansluitend aan deze vergadering heeft de jaarvergadering plaats gevonden van de Multi Sport Vereniging TOOS waarbij voornamelijk over de beheerstichting eXacto werd gesproken. Tijdens deze vergadering is het huidige bestuur wederom herkozen.

Bijzonder was dat geen enkel lid naar deze jaarvergadering is gekomen, alleen de besturen van TOOS en eXacto. Wij nemen aan dat de leden ons beleid prima vinden en anders horen wij graag van u.

De complete jaarstukken zijn bij het bestuur op te vragen.

Willem Jan Kerkhoven