07 juni 2017  |  Verenigingsinfo

Jaarvergadering TOOS en eXacto

Verslag van de jaarvergadering TOOS en eXacto dd. 18-05-2017

Misschien hadden alle leden de stukken bestudeerd, waarin stond dat 2016 voor TOOS en eXacto een prima jaar is geweest, want de jaarvergadering kende dit jaar heel weinig belangstellenden.

De weinige leden die er waren, hebben gehoord dat het jubileumjaar van TOOS (WE ARE MAGIC) met activiteiten voor alle leeftijdsgroepen naar volle tevredenheid gevierd is. Het hoogtepunt waren de 5 opvoeringen van de jubileumshow op 2 juli.

Verder was er in 2016 een kleine ledengroei (40 leden) en kon de penningmeester verslag doen van een positief resultaat van €4600,-. Dit resultaat wordt gedeeltelijk gereserveerd voor het eeuwfeest en komt verder ten goede van de algemene middelen.

De contributie bij de gym gaat het komende seizoen iets omhoog (1,4%), omdat de vereniging streeft naar één contributietarief  voor dans en gym.

 

In het bestuur heeft Nico Breedijk (Facilitair) afscheid genomen en is Ellen van Harten (Twirlen) toegetreden.

Verder is er gesproken over een regelmatig terugkerend aspect: TOOS heeft vele docenten en vrijwilligers, maar er blijft aan beide een tekort.

 

Aansluitend was ook de jaarvergadering van eXacto.

Hier bleek dat eXacto de financiën goed op orde heeft, de hypotheek is extra afgelost en de in- en uitgaven waren prima in balans.

In het bestuur zijn geen wisselingen geweest.

Er zijn weer nieuwe externe huurders bij gekomen, maar er wordt gestreefd naar extra verhuur van delen van TOOSplaza.

Verder is eXacto afhankelijk van vrijwilligers om de klusjes in en rond het complex te doen en ook bij eXacto is het lastig om voldoende vrijwilligers te vinden..