Lidmaatschap


Gratis proeflessen, lid worden en contributiezaken

Lid worden?

Bel voor meer informatie over de lessen met:

 

Welkom!

Bewegen is bijzonder gezond en natuurlijk nog leuk en gezellig om te doen ook.
Bij TOOS kun je je op heel veel manieren aan de slag!
Daarom hopen wij natuurlijk jou als nieuw lid te mogen verwelkomen!


Kom twee lessen gratis ‘proeven’!

Ben je geïnteresseerd in één of meer van onze lessen?
Doe dan vrijblijvend twee keer mee om te kijken of het is wat je ervan verwacht. Bovendien is het altijd leuk om te kijken in onze sportaccommodatie, want hier gebeurt veel!
TOOS Plaza beschikt over een turnzaal met vaste toestelopstelling, een multifunctionele sportzaal en een danszaal met vaste spiegelwand en geluidsinstallatie.


Infoboekje

Onze TOOS docenten kunnen je vaak meer vertellen over de lessen. Vraag bij hen ook naar de TOOS infoset. Hierin vind je het lesrooster van ons uitgebreide sportaanbod, lestijden, het contributieoverzicht en een aanmeldingskaart. Je kunt het infoboekje 2017-2018 hier downloaden.


AVG verklaring

Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat TOOS Waddinxveen het AVG-programma heeft doorlopen en dat TOOS Waddinxveen zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klik hier voor meer informatie.

Contributie seizoen 2018-2019

 

Gymmen / Turnen / Trampoline springen / Doekacrobatiek tot 16 jaar 148,50
16 jaar en ouder 160,00

Dans / Streetdance / Hip Hop tot 16 jaar 152,00
 

Introductiecursus (10 lessen van 1 uur)

16 jaar en ouder

 

180,00

53,00


Kleuterdans 114,00
Jazztiek / Baltiek / Ouder- en Kindgym 148,50
Twirlen
Introductiecursus (10 lessen van 1 uur)

156,00
53,00

Volleybal 160,00
Fit Balans / Total Body Fit / Power Yoga
Strippenkaart Total Body Fit / Power Yoga (10 lessen van 1 uur, 11e les gratis)

172,00
70,00
Hart Sport Fit / Actief bewegen 50+ 222,00

Combinatiekorting! Volg je twee of meer lessen?
Dan krijg je 25% korting op de goedkoopste lessen uit je totale lespakket!

Inschrijfgeld nieuwe leden 10,00
Meerkosten betalen per factuur 2,50
Meerkosten versturen herinnering 5,00
Donateurschap met recht op nieuwsbrief e-varia 20,00

Het seizoen loopt van augustus 2018 t/m juli 2019.

Tenzij anders vermeld geldt de contributie voor één lesuur. Contributies worden na inschrijving in 1, 2 of 4 termijnen van uw rekening afgeschreven. Ook is het mogelijk om een factuur te ontvangen voor de gehele jaarcontributie (meerkosten € 2,50).

Contributierekening nummer NL59 INGB 0001 2988 55

Bij de gemeente kan, afhankelijk van het inkomen van de ouder(s) of verzorgers, een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente www.waddinxveen.nl/minimaregelingen.


Stoppen lidmaatschap

Opzeggingen en adreswijzigingen alleen schriftelijk of per e-mail naar de ledenadministratie en niet naar de bestuursleden of leiding.

Schriftelijke opzeggingen altijd voor 1 juli.
Bij opzegging na deze datum blijft men contributieplichtig tenzij het bestuur anders beslist.

Ledenadministratie:
Joke Noordhoek
Bilderdijklaan 40
2741 AP Waddinxveen
0182 – 618927
info@tooswaddinxveen.nl


Tijdelijk stoppen lidmaatschap

Zwemles? Geen probleem, dan zetten we toch je contributie tijdelijk stop? Tot je je diploma hebt!!

Zwanger? Gefeliciteerd! Ook dan kan je contributie tijdelijk stop gezet worden.

Ziek en dan geen griepje, maar langer dan een paar maanden? Ook dan kunnen we je tijdelijk uitschrijven.

En zelfs als je voor je studie tijdelijk op stage moet en je onmogelijk de lessen kan blijven volgen, dan kunnen we hier iets regelen.

Laat het ons weten, dan denken we met je mee!!