05 januari 2017  |  Verenigingsinfo

Het besturen van TOOS is echt een feestje

TOOS’ vrijwilliger Willem Jan Kerkhoven in de spotlight met het artikel ‘Het besturen van TOOS is echt een feestje’,
geplaatst in het AD Groene Hart van dinsdag 3 januari 2017.