05 juni 2017  |  Ouder- en kindgym

Extra Ouder- en Kindgymles op zaterdag 1 juli 2017

Aan de vaders en moeders van de Ouder- en Kindgymlessen,

Op 6 verschillende ochtenden geven we een Ouder- en Kindgymles, van maandag t/m zaterdag. Hierbij zien we dat vaak alleen de moeders en af en toe de vaders van de kinderen aan de lessen deelnemen.
Vaak heeft de partner doordeweeks geen tijd om een keer mee te gymmen.

Daar willen we een keer verandering in brengen en we hebben nu het volgende bedacht:

Op zaterdag 1 juli 2017 geven we een extra Ouder- en Kindgymles.

Speciaal voor de papa’s of mama’s die doordeweeks of op zaterdagmorgen nooit kunnen.

De les wordt natuurlijk gegeven in de Danszaal van TOOS Plaza aan de Staringlaan en wordt door bijna alle Ouder- en Kindgymleiding gegeven.

De les is van 16.00 – 17.00 uur.

We laten per les maximaal 20 kinderen toe, dus geef je snel op want vol is vol.

Natuurlijk is het alleen voor de kin¬deren van 1 t/m 3 jaar van de Ouder- en Kindgym, maar opa’s, oma’s, broertjes en zusjes zijn welkom om aan de kant te komen kijken.

Na afloop drinken we nog gezellig een kopje koffie/thee en voor de kinderen is er limonade.

Opgeven kan op de les bij de Ouder- en Kind¬gymlei¬ding.

Het is ook gelijk de laatste les voor dit seizoen, want daarna is TOOS met vakantie.

Met vriendelijke groeten,

Emmie de Graaff , Margreet Zuidam, Sandra de Klerk en Willem Jan Kerkhoven