16 juni 2017  |  Verenigingsinfo

Afsluiting van het oude seizoen en start van het nieuwe seizoen

Het nieuwe lesrooster voor seizoen 2017/2018

Het einde van het seizoen nadert, het lesrooster voor het seizoen 2017/2018 is bekend. Dit lesrooster zou op kleine onderdelen nog gewijzigd kunnen worden.  Er zijn op dit moment nog een paar vacatures,  maar we gaan er vanuit dat deze voor de start van het seizoen zijn ingevuld. Op deze website zullen deze wijzigingen vermeld worden.

Vanwege hun leeftijd of doordat het lesrooster gewijzigd is, schuiven sommige kinderen door naar een ander lesuur. Iedereen heeft hierover een brief ontvangen. Als deze leswisseling echt een probleem oplevert, neem dan even contact op met de desbetreffende docent.

Speciale aandacht vragen we voor de nieuwe lessen:

– Kleutergym op maandagmiddag,

– Klimdoek op donderdagmiddag en avond

– Turnen plus voor middelbaar onderwijs op donderdagavond.

– Een nieuwe dansles FoKus III voor oud selectieleden op woensdagavond

– Een nieuw uur aerobic op vrijdagmorgen.

Heeft u interesse in één van die lessen, geeft u zich dan van te voren per email op: info@tooswaddinxveen.nl

Afsluiting van dit seizoen

De laatste les van dit seizoen is in de week van maandag 26 juni t/m zaterdag 1 juli 2017.

Op zaterdag 1 juli tussen 13.00 – 16.00 uur sluiten we het seizoen feestelijk af voor de kids van groep 1 tm 8  met de instuif “TOOS Sluit Af”

Start lessen van het nieuwe seizoen

Alle kinderlessen (ouder- & kindgym, basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en alle volwassenen lessen starten in de week van maandag 28 augustus 2017.

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en zien u graag weer terug in het nieuwe seizoen!

 

Anja Vergeer                                 Willem Jan Kerkhoven                      Ellen van Harten

Coördinator Dans                         Coördinator Gym & Turnen               Coördinator Twirlen

0182 – 640277                              0182 – 613839                                    06 – 83943800

anja.vergeer@hetnet.nl              willemjan.henny@hetnet.nl               chrisenellen.vanharten@12move.nl